Presentació

Constituït a principis de gener de l'any 2004, Jusconsulting Advocats Associats,
és el resultat de la integració de professionals del dret i de l'economia amb
llarga experiència en l'àmbit jurídic, econòmic i universitari.

De manera continuada s'han integrat a l'equip nous professionals joves
procedents de la universitat que s'han especialitzat en diferents àmbits amb
una clara vocació de servei al client.

Actualment, al Despatx hi treballen 12 professionals, que cobreixen una 
àmplia varietat d'especialitats. Per altra banda el despatx manté relacions
permanents amb d'altres bufets especialitzats per complementar qualsevol
petició de serveis que plantegin els seus clients.